Với mục đích đẩy mạnh hoạt động sản xuất, chủ đầu tư đã tiến hành mở rộng nhà máy bia. Khu mở rộng gồm văn phòng và các phân xưởng.

Thông tin dự án

Dự án gồm các phân xưởng và văn phòng được thiết kế rộng 25.000m2 . Các phân xưởng gồm: nhà máy bia, phòng thí nghiệm, nhà máy nắp và nhà máy đóng chai.

Các khối lượng đơn giản và tròn được xác định với hai lớp diễn giải tính nằm ngang của cảnh quan, một lớp tối nằm trên mặt đất và một lớp khác màu trắng, đây là những yếu tố quyết định thiết kế, cho phép một cách diễn đạt chính thức và tương tự cho tất cả các tòa nhà mặc dù chúng có đặc điểm riêng biệt, nhấn mạnh đặc biệt đến việc sản xuất bia như là bước khởi đầu của quá trình và tham chiếu trong cảnh quan.

Thiết kế bao gồm các chiến lược bền vững tạo ra môi trường thuận lợi cho công việc và sản xuất, góp phần giảm thiểu tác động môi trường do các tòa nhà gây ra; một số chiến lược là: hai mặt tiền, chiếu sáng tự nhiên, thông gió chéo, tiết kiệm năng lượng, cửa gió và mái hiên.

Các vật liệu giảm thiểu các hoạt động bảo trì bên cạnh tính chất công nghiệp của chúng. Thách thức là sự vận hành trong một nhà máy có truyền thống mạnh mẽ, đang tồn tại và đang hoạt động, kết cấu thép cho phép liên kết chức năng và kiến trúc giữa cái mới và cái hiện có.

Hình ảnh dự án

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here