Cơ sở giảng dạy thực vật Khu vực

Nằm ở lối vào của Trường Cao đẳng Cộng đồng Kỹ thuật Wake trong một khung cảnh tự nhiên, Cơ sở Giảng dạy Thực...