Phân loại mối nối cốt thép trong xây dựng

0
13419

Mối nối ướt được thực hiện khi đổ vữa bê tông vào khuôn hay còn gọi là nối buộc: việc chịu lực của nối nối chỉ thực xảy ra khi bê tông đã được đổ vào khuông, kết cấu bê tông cốt thép đã hình thành và đã đạt đến cường độ thiết kế. Ứng suất được truyền qua lại giữa hai đoạn cốt thép được nối, thông qua lực bám dính giữa bê tông với các đoạn cốt thép nối. Các nút buộc được sử dụng để định vị trong giai đoạn đầu trong khi chế tạo kết cấu bê tông cốt thép, không thể chịu lực được trước khi đổ bê tông.

Mối nối buộc là mối nối ghép chồng. Mối buộc gồm có: nối buộc bằng bu lông kẹp, nối buộc bằng thép buộc  (thường dùng cho cốt thép đường kính lớn).

Mối nối khô là mối nối cốt thép bằng các phương pháp nối khô, trước khi đổ bê tông. Mối nối khô (có thể) có khả năng chịu lực được ngay, trước cả khi đổ bê tông. Mối nối khô có 2 loại: mối nối hàn và mối nối cơ khí.

Phân loại mối nối hàn

  • Mối nối hàn đối đầu
  • Mối nối hàn ghép chồng (1 hay 2 mặt): hàn ghép chồng thẳng và hàn ghép chồng chắp chéo.
  • Mối nối hàn hàn ốp táp (1 hay 2 mặt): nối hàn ốp táp thép tròn và hàn ốp táp thép góc.

Các loại mối nối cơ khí

Gồm có mối nối ren, mối nối măng sông dập ép (truyền lực nhờ các sống thép của cốt thép gai và các vết dập của ống lồng).

Hiện có nhiều phương pháp nối cốt thép được sử dụng trong xây dựng:

  • Nối bằng hàn cốt thép (1 mặt hoặc 2 mặt – chiều dài từ 5d đến 10d )
  • Nối chồng buộc bằng thép,kẽm buộc, bằng cặp có bulông (cóc) (chiều dài nối thường bằng 30d)
  • Nối đối đầu dùng ống ren (coupler – chiều dài nối là = 0), ống nối đổ vữa ximăng, dùng ống bóp nguội, ống nối đổ kim loại nóng chảy,…

Nối chồng buộc bằng dây thép là loại phổ biến nhất Việt Nam hiện nay

Trong thực tế khi tiến hành nối thép của 1 dầm liên tục nhiều nhịp, việc nối thép chỉ có thể được áp dụng cho các thép chủ trên và dưới, thép tăng cường không được nối. Thép chủ dưới nối càng gần gối càng tốt trong khi thép chủ trên sẽ được nối càng gần giữa nhịp càng tốt. Mọi người cần lưu ý sẽ có 1 khoảng cách theo quy định của thiết kế hoặc theo tiêu chuẩn quy phạm hiện hành.

Bạn cần một nơi làm việc chuyên nghiệp hãy liên hệ World Steel chúng tôi chuyên về xây nhà xưởng thế mạnh của chúng tôi là kết cấu thép.

Nối chồng buộc bằng dây thép là phương pháp phổ biến đối với ngành xây dựng ở nước ta hiện nay. Việc nối chồng được thực hiện bằng cách chồng hai thanh thép song song với nhau theo một độ dài nhất định và chúng được liên kết với nhau bằng hàn hoặc buộc.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here